Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 20:37

Teknologiakasvatuksen ja teknisen työn sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2005-2010
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sivuaineopintojen aikana syvennetään holistisen opetuksen suunnittelua ja ainealueen monipuolista tietotaitoa. Jatketaan yhteiskunnallisten muutosten ja teknologiakasvatuksen välisten riippuvuuksien pohdintaa. Pohditaan osallistavan kasvatuksen haasteita. Perehdytään laiterakenteluun ja erilaisiin teknologisiin järjestelmiin. Hankitaan valmiuksia toimia pedagogisena asiantuntijana ja aineenhallinnasta sekä työturvallisuudesta vastaavana opettajana koulu- ja kuntatasolla.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: OTNSIO
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]