Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
14.4.2024 15:39

Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopinnot 25 op/15 ov (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2005-2007
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Tavoite: Opiskelija kehittää kielitietojaan, kirjallisuuden ja viestinnän tuntemustaan niin, että hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan laaja-alaisesti omaan opetukseensa. Kurssit voidaan toteuttaa yhteistyössä ainelaitosten kanssa. Huomaa! Tässä on äidinkielen perusopintojen sivuaineen tutkintovaatimukset v. 2005-2007 OPSin mukaan.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: OAISIO
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]