Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.4.2024 02:58

Opintokokonaisuudet

tdk/laitos/oppiaine
Tyyppi

Löytyneet opintokokonaisuudet

KoodiNimiVuosi

Music, Mind & Technology
MMTSYVAdvanced Studies in Music, Mind and Technology (Pääaineopiskelijoille)2016-2018
MMTSYVAdvanced Studies in Music, Mind and Technology (Pääaineopiskelijoille)2014-2016

Musiikin laitos
Communication and Language Studies (Master programme) (Pääaineopiskelijoille)2014-2018
Viestintä- ja kieliopinnot, musiikki (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
Kieli- ja viestintäopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2015
MKIPERInstrumenttiopintojen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2013
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2013
MKIAINInstrumenttiopintojen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2013
MUPPERMusiikin perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2006-2009
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
MUSSYVMusiikkitieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2005-2009
MKIPPERMusiikkikasvattajan instrumenttiopinnot, perusopinnot2006-2007
MUPPERMusiikin perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2005-2006
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2006
MUPPERMusiikin perusopinnot sivuaineopiskelijoille2005-2006
Musiikin perusopinnot2004-2005
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot2004-2005
MUSSYVMusiikkitieteen syventävät opinnot2004-2005
MUSPERMusiikkitieteen perusopinnot2002-2003

Musiikkikasvatus
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
MKAAINMusiikkikasvatuksen ainepinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MKAAINMusiikkikasvatuksen ainepinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2017
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2013-2017
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2013-2017
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2017
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2015
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot musiik...2012-2013
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot musiik... (Sivuaineopiskelijoille)2012-2013
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2013
MKAAIYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt aineopinnot2012-2013
MKIPERInstrumenttiopintojen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2012
MKIAINInstrumenttiopintojen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot (maist... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
MKAAIYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKAAIYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt aineopinnot (maiste... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
OPEAINOpettajan pedagogiset aineopinnot2009-2010
MKIPERMusiikkikasvattajan instrumenttiopinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKIAINMusiikkikasvattajan instrumenttiopinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKATOPMusiikkikasvatuksen täydentävät opinnot2007-2009

Musiikkiterapia
MTESYVAdvanced Studies in Music Therpy (Pääaineopiskelijoille)2016-2018

Musiikkitiede
MUSPERMusiikkitieteen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MUSPERMusiikkitieteen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
MUSSYVMusiikkitieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MUSPERMusiikkitieteen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2017
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
MUSSYVMusiikkitieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2015
MUSSYVMusiikkitieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2015
MUPPERMusiikin perusopinnot sivuaineopiskelijoille (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MUSAINMusiikkitieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011