Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2024 16:18

Opintokokonaisuudet

tdk/laitos/oppiaine
Tyyppi

Löytyneet opintokokonaisuudet

KoodiNimiVuosi

Aikuiskasvatus (KAS)
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (sivuaineopiskel... (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
AIKASYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
AIKAIAAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
AIKSYAAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
APEPEDAikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (2014-2017) (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
KASAIPKasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
APEPEDAikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2014

Kasvatustiede (KAS)
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2014-2017
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2014
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2007-2009

Kasvatustieteen laitos
KASAIPKasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2009-2010
KASAIPKasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2009
AIKAINAikuiskasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
AIKSYVAikuiskasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
KASAINKasvatustieteen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2005-2007
KASAIKKasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2003-2005
AIKAINAikuiskasvatuksen aineopinnot2004-2005
AIKSYVAikuiskasvatuksen syventävät opinnot2004-2005
KASAINKasvatustieteen aineopinnot2004-2005
KASAIKKasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot2004-2005
KASSYVKasvatustieteen syventävät opinnot2004-2005