Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2024 23:35

Opintokokonaisuudet

tdk/laitos/oppiaine
Tyyppi

Löytyneet opintokokonaisuudet

KoodiNimiVuosi

Musiikkikasvatus
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
MKAAINMusiikkikasvatuksen ainepinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MKAAINMusiikkikasvatuksen ainepinnot (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2017
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2013-2017
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2013-2017
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2015-2017
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2017
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2013-2015
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot musiik...2012-2013
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot musiik... (Sivuaineopiskelijoille)2012-2013
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2012-2013
MKAAIYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt aineopinnot2012-2013
MKIPERInstrumenttiopintojen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2011-2012
MKIAINInstrumenttiopintojen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2012
MKAPERMusiikkikasvatuksen perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKAPEYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt perusopinnot (maist... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
MKAAIYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKAAIYMusiikkikasvatuksen yhdistetyt aineopinnot (maiste... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
OPEAINOpettajan pedagogiset aineopinnot2009-2010
MKIPERMusiikkikasvattajan instrumenttiopinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKIAINMusiikkikasvattajan instrumenttiopinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKAAINMusiikkikasvatuksen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKASYVMusiikkikasvatuksen syventävät opinnot (Pääaineopiskelijoille)2007-2009
MKATOPMusiikkikasvatuksen täydentävät opinnot2007-2009