Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.7

Log in!
May/26/2024 14:25

Study modules

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
Faculty/department/subject
Type

Study modules found

CodeNameYear

Department of Biological and Environmental Sciences
BIPPERBasic studies in biological and environmental scie... (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
BIOPERNANBiologian perusopinnot nanotieteilijöille (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
BIOAINERIIntermediate studies in Biology (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
BIOAINEOPIntermediate studies in Biology (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
LUYAINERILuonnonvarat ja ympäristö, aineopinnot2017-2020
WETPERBasic Studies in Aquatic Sciences as a minor subject (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
BIOYPEBasic studies in biological and environmental scie... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology as a ... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology for Na... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
ECOPERBasic studies in ecology and Evolutionary Biology ... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
YMPPERBasic studies in environmental science and technology (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
WETAINSubject studies in Aquatic Science as a Minor Subject (Sivuaineopiskelijoille)2013-2017
BIOAINSubject studies in biology as a minor subject (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
SMBAINSubject Studies in Cell and Molecular Biology (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
ECOAINSubject studies in ecology and evolutionary biolo... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
YMPAINSubject studies in environmental science and techn... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2017
ECOAGESubject studies in evolution genetics as a minor s... (Sivuaineopiskelijoille)2013-2017
ECOSGEEvolution Genetics (field of specialization) (Pääaineopiskelijoille)2013-2017
ECOSLULuonnonsuojelubiologia ja luonnontuntemus (erikois...2014-2017
YMPTOKYmpäristöanalytiikan ja -toksikologian erikoistumi...2014-2017
YMPTEKYmpäristöteknologian erikoistumisalakokonaisuus2014-2017
YMPYVAYmpäristövaikutusten arvioimisen ja hallinnan erik...2014-2017
WETPERBasic Studies in Aquatic Sciences as a minor subject (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
BIOPERBasic studies in biology as a minor subject (Sivuaineopiskelijoille)2007-2014
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology as a ... (Sivuaineopiskelijoille)2011-2014
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology for Na... (Sivuaineopiskelijoille)2012-2014
ECOPERBasic studies in ecology and Evolutionary Biology ... (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
YMPPERBasic studies in environmental science and technology (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
ECOSLULuonnonsuojelubiologia ja luonnontuntemus (erikois...2010-2014
BIOAINSubject studies in biology as a minor subject (Sivuaineopiskelijoille)2013-2014
SMBAINSubject Studies in Cell and Molecular Biology (Sivuaineopiskelijoille)2013-2014
ECOAINSubject studies in ecology and evolutionary biolo... (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
YMPAINSubject studies in environmental science and techn... (Sivuaineopiskelijoille)2010-2014
YMPAINSubject studies in environmental science and techn... (Sivuaineopiskelijoille)2014-2014
WETAINSubject studies in Aquatic Science as Minor Subject (Sivuaineopiskelijoille)2012-2013
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology for Na... (Sivuaineopiskelijoille)2011-2012
Basic studies in physics for nano science students (Pääaineopiskelijoille)2007-2012
WETAINSubject studies in Aquatic Science as Minor Subject (Sivuaineopiskelijoille)2010-2012
BIOAINSubject studies in biology as a minor subject (Sivuaineopiskelijoille)2010-2012
SMBAINSubject Studies in Cell and Molecular Biology (Sivuaineopiskelijoille)2009-2012
ECOSGEEvoluutiogenetiikka (erikoistumisalakokonaisuus)2009-2012
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology for Na... (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)2010-2011
Basic studies in chemistry for nano science students (Pääaineopiskelijoille)2007-2011
WETPERBasic Studies in Aquatic Sciences (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology for Na... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
ECOPERBasic studies in ecology and Evolutionary Biology ... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
YMPPERBasic studies in environmental science and technology (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
WETAINSubject studies in Aquatic Science as Minor Subject (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
BIOAINSubject studies in biology as a minor subject (Sivuaineopiskelijoille)2007-2010
ECOAINSubject studies in ecology and evolutionary biolo... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
YMPAINSubject studies in environmental science and techn... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
ECOSLULuonnonsuojelubiologia ja luonnontuntemus (erikois...2009-2010
WETPERBasic Studies in Aquatic Sciences (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology (Sivuaineopiskelijoille)2008-2009
SMBPERBasic Studies in Cell and Molecular Biology for Na... (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
EKOPERBasic studies in ecology and environmental managem... (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
YMPPERBasic studies in environmental science (Sivuaineopiskelijoille)2008-2009
WETAINSubject studies in Aquatic Science as Minor Subject (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
SMBAINSubject Studies in Cell and Molecular Biology (Sivuaineopiskelijoille)2008-2009
EKOAINSubject studies in ecology and environmental manag... (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
YMPAINSubject studies in environmental science (Sivuaineopiskelijoille)2007-2009
YMPSYVAdvanced studies in environmental science (Sivuaineopiskelijoille)2008-2009

Department of Chemistry
KEMPOPBasic Studies in Chemistry (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KEMPOPBasic Studies in Chemistry in Nanoscience (minor s... (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KEMAOPIntermediate Studies in Chemistry (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KEMAOPIntermediate Studies in Chemistry for teachers (mi... (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
KEMPOPBasic Studies in Chemistry (Sivuaineopiskelijoille)2011-2017
KEMPOPBasic studies of chemistry in nanosciences (minor ... (Sivuaineopiskelijoille)2012-2017
KEMAOPKemian aineopinnot2011-2017
KEMAOPKemian aineopinnot sivuaineena aineenopettajille2012-2017
Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian pääaineopinnot2013-2017
KEMSOPKemian syventävät opinnot opettajille sivuaineena2012-2017
KEMSYVKemian syventävät opinnot sivuaineena2012-2017
KEMAOPKemian perusopinnot sivuaineena nanotieteissä2011-2012
KEMAOPKemian aineopinnot sivuaineena aineenopettajille2011-2012
KEMPOPBasic studies in chemistry as a minor (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
KEMPOPBasic studies in chemistry in the degree programme... (Sivuaineopiskelijoille)2009-2011
KEMAOPKemian aineopinnot opettajille2009-2011
KEMAOPSubject studies in chemistry (Pääaineopiskelijoille)2009-2011
KEMPOPBasic studies in chemistry (Pääaineopiskelijoille)2009-2010
KEMAOPSubject studies in chemistry (Pääaineopiskelijoille)2009-2010
KEMAOPSubject studies in chemistry as a minor (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
Kemian syventävät opinnot2009-2010
Kemian syventävät opinnot opettajille2009-2010
KEMPOPBasic studies in chemistry as a minor (Sivuaineopiskelijoille)2007-2008
KEMAOPSubject studies in chemistry as a minor (Sivuaineopiskelijoille)2007-2008
KEMPOPBasic studies in chemistry as a minor (Sivuaineopiskelijoille)2006-2007
KEMAOPSubject studies in chemistry as a minor (Sivuaineopiskelijoille)2006-2007
KEMPOPBasics studies in Chemistry2005-2006
KEMAOSSubject studies in chemistry2005-2006

Department of Mathematics and Statistics
MATPERMatematiikan perusopinnot, vaihtoehto A2017-2020
MATPERMatematiikan perusopinnot, vaihtoehto B2017-2020
TILPERTilastotieteen perusopintokokonaisuus, vaihtoehto A2017-2020
TILMPETilastotieteen perusopintokokonaisuus, vaihtoehto B2017-2020
MATAINMatematiikan aineopinnot2017-2020
TILAINTilastotieteen aineopinnot2017-2020
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot2017-2020
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (aineenopettajakou...2017-2020
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (matematiikka)2017-2020
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (stokastiikka ja t...2017-2020
TILSYVTilastotieteen syventävät opinnot2017-2020
MATPAIMatematiikan perus- ja aineopinnot2017-2020
MATPAIMatematiikan perus- ja aineopinnot (aineenopettaja...2017-2020
Tilastotieteen perus- ja aineopinnot2017-2020
MATPERMatematiikan perusopinnot, vaihtoehto A2016-2017
MATPERMatematiikan perusopinnot, vaihtoehto B2016-2017
TILMPETilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus (B)2016-2017
TILPERTilastotieteen perusopintokokonaisuus (A)2016-2017
MATAINMatematiikan aineopinnot2016-2017
TILAINTilastotieteen aineopinnot2016-2017
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (aineenopettajakou...2016-2017
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (matematiikka)2016-2017
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (stokastiikka ja t...2016-2017
MATSYVMatematiikka sivuaineena, syventävät opinnot2016-2017
TILSYVTilastotieteen syventävät opinnot2016-2017
TILSYVTilastotieteen syventävät opinnot2016-2017
MATPAIMatematiikan perus- ja aineopinnot2016-2017
MATPAIMatematiikan perus- ja aineopinnot (aineenopettaja...2016-2017
Tilastotieteen perus- ja aineopinnot2016-2017
MATPERMatematiikan perusopinnot, vaihtoehto A2015-2016
MATPERMatematiikan perusopinnot, vaihtoehto B2015-2016
TILMPETilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus, v...2015-2016
TILPERTilastotieteen perusopintokokonaisuus2015-2016
TILPERTilastotieteen perusopintokokonaisuus A2015-2016
MATAINMatematiikan aineopinnot2015-2016
TILAINTilastotieteen aineopinnot2015-2016
TILAINTilastotieteen aineopinnot sivuaineopiskelijoille ...2015-2016
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot2015-2016
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (aineenopettajakou...2015-2016
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (matematiikka)2015-2016
MATSYVMatematiikan syventävät opinnot (stokastiikka ja t...2015-2016
TILSYVTilastotieteen syventävät opinnot2015-2016
MATPAIMatematiikan perus- ja aineopinnot2015-2016
MATPAIMatematiikan perus- ja aineopinnot (aineenopettaja...2015-2016
MATPERMatematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille2014-2015
TILMPETilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus, v...2014-2015
TILPERTilastotieteen perusopintokokonaisuus A2014-2015
MATAINMatematiikan aineopinnot2014-2015
TILAINTilastotieteen aineopinnot sivuaineopiskelijoille ...2014-2015
MATPAIMatematiikan perus- ja aineopinnot sivuaineopiskel...2014-2015
Tilastotieteen perus- ja aineopinnot2014-2015
MATPERMatematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille2013-2014
Tilastotieteen perusopinnot sivuaineopisklijoille2013-2014
Matematiikan perus- ja aineopinnot sivuaineopiskel...2013-2014
Tilastotieteen perus- ja aineopinnot sivuaineopisk...2013-2014
Basic Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2012-2013
TILMPETilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus, v...2012-2013
TILPERTilastotieteen perusopinnot, vaihtoehto A2012-2013
Basic and Subject Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2012-2013
Tilastotieteen perus- ja aineopinnot, sivuaineopis...2012-2013
Basic Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2012
TILMPETilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus, v...2011-2012
TILPERTilastotieteen perusopinnot, vaihtoehto A2011-2012
Advanced Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2012
Basic and Subject Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2012
Basic Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
TILMPETilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus, v...2010-2011
TILPERTilastotieteen perusopinnot, vaihtoehto A2010-2011
TILAINSubject Studies in Statistics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
Basic and Subject Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
TILMPETilastotieteen metodinen perusopintokokonaisuus, v...2009-2010
TILPERTilastotieteen perusopinnot, vaihtoehto A2009-2010
Advanced Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
TILAINSubject Studies in Statistics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
Basic Studies in Mathematics (Sivuaineopiskelijoille)2007-2008
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus sivuaineopisk...2006-2007
Tilastotieteen metodinen aineopintokokonaisuus siv...2006-2007
Advanced Studies in Mathematics2005-2006
Basic and Subject Studies in Mathematics2005-2006
Basic Studies in Mathematics2005-2006
Basic Studies in Statistics (Sivuaineopiskelijoille)0-0

Department of Physics
FYSPERBasic studies in physics (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
FYSPERBasic studies in physics (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
FYSPERBasic studies in physics (nanoscience programme) (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
FYSPERBasic studies in physics, specialisation in nanosc... (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
FYSAINIntermediate studies in physics (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
FYSAINIntermediate studies in physics (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
FYSAINIntermediate studies in physics, specialisation in... (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
FYSAINIntermediate studies in physics (subject teacher) (Pääaineopiskelijoille)2017-2020
FYSSYVAdvanced studies in physics (Sivuaineopiskelijoille)2017-2020
FYSPERMinor Basic Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2015
FYSNANMinor Basic Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2015
FYSAINMinor Subject Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2013-2015
FYSSYVMinor Advanced Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2013-2015
FYSPELMinor Basic Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2014
FYSAELSubject Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2014
FYSSELAdvanced Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2014
FYSAINSubject Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2013
FYSSYVAdvanced Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2011-2013
FYSPELMinor Basic Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
FYSPERMinor Basic Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
FYSNANMinor Basic Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
FYSAELSubject Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
FYSAINSubject Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
FYSSELAdvanced Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
FYSSYVAdvanced Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2010-2011
FYSPELMinor Basic Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
FYSPERMinor Basic Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
FYSAELSubject Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
FYSAINSubject Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
FYSSELAdvanced Studies in Electronics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
FYSSYVAdvanced Studies in Physics (Sivuaineopiskelijoille)2009-2010
FYSP&ASubject Studies in Physics2005-2007
FYSSELAdvanced Studies in Electronics2005-2007
FYSSYVAdvanced Studies in Physics2005-2007
FYSPELMinor Basic Studies in Electronics2005-2007
FYSPERMinor Basic Studies in Physics2005-2007
FYSAELSubject Studies in Electronics2005-2007